Анонси
   

   
    Консультації з громадськістю

    Назад

    Протокол № 1 від 21 вересня 2020 року засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2021 рік завантажити

     

    Наказ начальника Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 25 серпня 2020 року №_207 "Про затвердження складу робочої групи з питань формування бюджетних запитів"


    Інформація про виконання обласного бюджету Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за 2019 рік

     

                 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації є органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Управління освіти і науки, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації 11 січня 2013 року № 16 ( в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 25 листопада 2016 року № 706).

               Основна мета діяльності Управління – забезпечення реалізації в області державної політики у сферах освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності.

            Основними завданнями Управління освіти і науки є:

    - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

    - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

    - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

              У 2019 році Управлінням освіти і науки забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 12 бюджетними програмами, в тому числі за 2 програмами щодо виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та будівництво освітніх установ та закладів..

               Мережа установ та закладів освіти , які отримували кошти з обласного бюджету станом на 01.01.2019 року складалась із 44 розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів 3-го рівня.

       Рішенням обласної ради від 20.12.2018 №2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» ( зі змінами) затверджено видатки за загальним фондом в обсязі 574537,0 тис. грн., з них використано (касові видатки) 558695,2 тис. грн або 97 %.

     

    Інформація Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2019 рік

    (загальний фонд)

     

     

     

     

     

    КПКВ

    Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування місцевого бюджету

    Затверджено розписом обласного бюджету( з урахуванням змін), тис. грн

    Касові видатки, тис. грн.

    Відсоток виконання (касових видатків від затверджених призначень), %

    1

    2

    3

    4

    5

    0611040

    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

    50134,7

    48955,4

    98,0

    0611070

    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

    92961,6

    89602,8

    96,0

    0611080

    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

    157322,0

    151181,0

    96,0

    0611090

    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

    37080,0

    36409,0

    98,0

    0611110

    Підготовка  кадрів  професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

    114291,0

    112478,1

    99,0

    0611120

    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

    70717,9

    69516,6

    98,0

    0611140

    Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

    31344,4

    30535,2

    98,0

    0611161

    Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

    8073,6

    7904,6

    98,0

    0611162

    Інші програми та заходи у сфері освіти

    496,4

    397,6

    80,0

    0615031

    Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл

    12115,3

    11715,0

    97,0

    Всього

     

    574536,9

    558695,2

    97,0

     

    За спеціальним фондом бюджету затверджено видатки ( з урахуванням внесених змін) у сумі 43314,7 тис. грн, з них використано (касові видатки) 37755,5 тис. грн.

    Мета кожної бюджетної програми визначена у паспорті, який затверджується спільним наказом Управління освіти і науки облдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації (паспорта  опубліковані на офіційному сайті Управління освіти і науки :http://uon.cg.gov.ua/).

            Детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм Управління представлена у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489, які розміщені на офіційному сайті Управління освіти і науки у розділі  «Консультації з громадськістю».

     

            13 березня 2020 року о 12:00 в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації (вул.Т. Шевченка, 34) планується публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2019 рік.

    Виконання бюджету за 2019 рік


    Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

     

    zvit_0611040.pdf

    zvit_0611070.pdf

    zvit_0611080.pdf

    zvit_0611090.pdf

    zvit_0611110.pdf

    zvit_0611120.pdf

    zvit_0611140.pdf

    zvit_0611161.pdf

    zvit_0611162.pdf

    zvit_0615031.pdf

    zvit_0617321.pdf

    zvit_0617363.pdf


    Критерії оцінювання дошкілля січень 2020

    Критерії позашкілля 20.12.2019


    додатковий_0611080

    індивідуальний_0611070

    індивідуальний_0611140

    додатковий _0611110

    додатковий_0611040

    додатковий_0611070

    додатковий_0611090

    додатковий_0611120

    індивідуальний_0611040

    індивідуальний_0611080

    індивідуальний_0611090

    індивідуальний_0611110

    індивідуальний_0611120

    індивідуальний_0611161

    індивідуальний_0611162

    індивідуальний_0615031

    Бюджетний запит 2020 (завантажити)


    Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проєкту бюджетного запиту на 2020 рік

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4

    Додаток 5

    Додаток 6

    Протокол №2 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2020 рік завантажити

    Протокол №1 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2020 рік завантажити

    Інформація про виконання обласного бюджету Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за 2018 рік

     

    Наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 10.09.2019 №268 "Про затвердження складу робочої групи з питань формування бюджетних запитів"

     

    Інформація про виконання обласного бюджету Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за 2018 рік

     

                 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації є органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Управління освіти і науки, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації 11 січня 2013 року № 16 ( в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 25 листопада 2016 року № 706).

               Основна мета діяльності Управління – забезпечення реалізації в області державної політики у сферах освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності.

            Основними завданнями Управління освіти і науки є:

    - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

    - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

    - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

              У 2018 році Управлінням освіти і науки забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 12 бюджетними програмами, в тому числі за 2 програмами щодо виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та будівництво освітніх установ та закладів..

               Мережа установ та закладів освіти , які отримували кошти з обласного бюджету станом на 01.01.2018 року складалась із 46 розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів 3-го рівня.

       Рішенням обласної ради від 07.12.2017 №4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» ( зі змінами) затверджено видатки за загальним фондом в обсязі 530248,5 тис. грн., з них використано (касові видатки) 515842,7 тис. грн або 97 %.

     

    Інформація Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2018 рік

    (загальний фонд)

     

     

     

     

     

    КПКВ

    Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування місцевого бюджету

    Затверджено розписом обласного бюджету( з урахуванням змін), тис. грн

    Касові видатки, тис. грн.

    Відсоток виконання (касових видатків від затверджених призначень), %

    1

    2

    3

    4

    5

    0611040

    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

    46196,7

    44949,1

    97,0

    0611070

    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

    84036,1

    82006,7

    98,0

    0611080

    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

    144604,6

    140391,6

    97,0

    0611090

    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

    31881,5

    31728,1

    100,0

    0611110

    Підготовка  кадрів  професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

    109966,5

    106253,2

    97,0

    0611120

    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

    64843,5

    62379,9

    96,0

    0611140

    Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

    30137,4

    29680,4

    98,0

    0611150

    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

    470,2

    395,2

    84,0

    0611161

    Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

    6613,0

    6571,5

    99,0

    0615031

    Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл

    11499,0

    11487,1

    100,0

    Всього

     

    530248,5

    515842,8

    97,0

     

    За спеціальним фондом бюджету затверджено видатки ( з урахуванням внесених змін) у сумі 37795,7 тис. грн, з них використано (касові видатки) 33476,3 тис. грн.

    Мета кожної бюджетної програми визначена у паспорті, який затверджується спільним наказом Управління освіти і науки облдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації (паспорта  опубліковані на офіційному сайті Управління освіти і науки :http://uon.cg.gov.ua/).

            Детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, які характеризують виконання бюджетних програм Управління представлена у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489, які розміщені на офіційному сайті Управління освіти і науки у розділі  «Консультації з громадськістю».

            15 березня 2019 року о 12:00 в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації (вул.Т. Шевченка, 34) планується публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2018 рік.  

     


    виконання бюджету за 2018 рік.xls

    Звіт 0617363.pdf

    Звіт 0617320.pdf

    Звіт 0615031.pdf

    Звіт 0611161.pdf

    Звіт 0611150.pdf

    Звіт 0611140.pdf

    Звіт 0611120.pdf

    Звіт 0611110.pdf

    Звіт 0611090.pdf

    Звіт 0611080.pdf

    Звіт 0611070.pdf

    Звіт 0611040.pdf

    Бюджетний запит 2019 (завантажити)

    Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проекту бюджетного запиту на 2019 рік

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4    Протокол №2 засідання робочиї групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2019 рік (завантажити)

    Протокол №1 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2019 рік (завантажити)
    Наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від 12.09.2018  №284  "Про затвердження складу робочої групи з питань формування бюджетних запитів"

    Інформація про виконання обласного бюджету Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації за 2017 рік

     

                 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації є органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Управління освіти і науки, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації 11 січня 2013 року № 16 ( в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 25 листопада 2016 року № 706).

               Основна мета діяльності Управління – забезпечення реалізації в області державної політики у сферах освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності.

            Основними завданнями Управління освіти і науки є:

    - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

    - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

    - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

              У 2017 році Управлінням освіти і науки забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 13 бюджетними програмами, в тому числі за 2 програмами щодо інвестиційного розвитку територій та реалізації інвестиційних проектів.

               Мережа установ та закладів освіти , які отримували кошти з обласного бюджету складалась з 43 розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів 3-го рівня.

       Рішенням обласної ради від 20.12.2016 №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» ( зі змінами) затверджено видатки за загальним фондом в обсязі 406235,4 тис. грн., з них використано (касові видатки) 386492,2 тис. грн або 95,1 %.

     

    Інформація Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації про виконання обласного бюджету за 2017 рік
    (загальний фонд)
    КПКВ Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування місцевого бюджету Затверджено розписом обласного бюджету( з урахуванням змін), тис. грн Касові видатки, тис. грн. Відсоток виконання (касових видатків від затверджених призначень), %
    1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 38185,2 37415,1 98,0
    1011050 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 5386,7 5311,6 98,6
    1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 81605,5 79779,6 97,8
    1011080 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою 101285,6 98465,1 97,2
    1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 26803,9 26270,9 98,0
    1011100 Підготовка робітничих кадрів  професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти 99770,1 86294,6 86,5
    1011120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 17008,3 16918,2 99,5
    1011140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації ( академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)  21976,8 21927,7 99,8
    1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 403,3 343,7 85,2
    1011210 Утримання інших закладів освіти 5058,2 5035,6 99,6
    1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 8751,8 8730,1 99,8
    Всього   406235,4 386492,2 95,1
             


    За спеціальним фондом бюджету затверджено видатки ( з урахуванням внесених змін) у сумі 20075,1 тис. грн, з них використано (касові видатки) 17818,6 тис. грн.

    Мета кожної бюджетної програми визначена у паспорті, який затверджується спільним наказом Управління освіти і науки облдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації (паспорта  опубліковані на офіційному сайті Управління освіти і науки :http://uon.cg.gov.ua/).

            Детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Управління представлена у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489, які розміщені на офіційному сайті Управління освіти і науки у розділі  «Консультації з громадськістю».

     

     

            15 березня 2018 року о 12:00 в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації (вул.Т. Шевченка, 34) планується публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2017 рік.  

     

     
     
     
     
     
    Шановна громадо Чернігівщини!

    Недавні події у місті Чернігові (випадки побиття школярок) сколихнули в суспільстві назрілі проблеми зростання агресивності в учнівському та молодіжному середовищі. Серед причин агресивної поведінки підлітків – як психологічні, пов'язані з віковими особливостями підліткового характеру, так і соціальні, обумовлені суспільною напругою. Усе це викликає занепокоєння і тривогу у батьків, педагогів, представників органів влади.

    Що призвело до спалаху насильства? Як подолати лавини жорстокості, що накривають суспільство, зокрема дітей, підлітків та молодь?

    Те, що сталося в історично-культурному центрі області, спонукає всіх членів суспільства до активної протидії насильству і жорстокості. Це – першочергове завдання, яке необхідно вирішувати всією громадою.

    Що ми готові запропонувати підліткам, щоб вони відчули себе прийнятими, упевненими, успішними, потрібними всім нам?

    Пропонуємо представникам педагогічних колективів, владних структур, батьківського та громадського загалу внести пропозиції до обласного Плану заходів щодо профілактики проявів агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та молодіжному середовищі.

    Розглянемо всі ваші пропозиції, які просимо надсилати на адресу Управління освіти і науки обласної державної адміністрації: uon_post@cg.gov.ua.

     

    Управління освіти і науки
    обласної державної адміністрації

     

     

     

     

     

     

    Управлінням освіти і науки облдержадміністрації підготовлено зведений проект бюджетного запиту для подання Департаменту фінансів облдержадміністрації з метою включення в установленому порядку до проекту обласного бюджету на 2017 рік.

    Видатки бюджетного запиту сформовано з урахуванням режиму економії бюджетних коштів, їх ефективного та раціонального використання. Так, мінімальна розрахункова потреба на утримання 42 установ та закладів освіти, у тому числі 11-ти професійно-технічних навчальних закладів, складає 419 009,4 тис. грн, що на 140 974,3 тис.грн або 50,7 % більше 2016 року.

    З них на утримання:

    - інтернатних закладів – 237 145,8 тис. грн;

    - закладів професійно-технічної освіти – 96 108,4 тис. грн;

    - дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 9 569,0 тис. грн;

    - інших закладів освіти – 76 186,2 тис.грн.

    Відповідно до законопроекту від 15.09.2016 №5000 «Про Державний бюджет на 2017 рік» фінансування закладів освіти та професійно-технічних навчальних закладів буде здійснюватись з двох джерел. Заробітна плата педагогічних працівників –за рахунок освітньої субвенції (116253,5 тис. грн), всі інші видатки здійснюватимуться із обласного бюджету (302755,9 тис. грн).

    Захищенні статті витрат, заплановані в повному обсязі, відповідно до параметрів, визначених проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

    В цілому фонд оплати праці з нарахуваннями зросте на 67,1% або на 112284,2 тис. грн.

    Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено в середньому на 15% з урахуванням збільшення тарифів з 01.05.2016р.

    Видатки на харчування заплановано згідно з нормами для відповідних категорій вихованців інтернатних закладів та учнів ПТНЗ.

    На оздоровлення вихованців закладів інтернатного типу очікується залучити 5 915,9 тис.грн, що на 2 461,3 тис.грн або 71 % більше 2016 року (пришкільні табори діятимуть: на базі Удайцівського навчально-реабілітаційного центру, Краснохутірської загальноосвітньої школи – інтернату; табори: «Барвінок» с. Бігач, «Зміна» смт. Седнів, «Юний турист» с. Количівка).

    В повному обсязі передбачено видатки визначені чинним законодавством для соціальних виплат дітям інтернатних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей – сиріт, а саме:

    • учням професійно-технічних навчальних закладів при працевлаштуванні 6 прожиткових мінімумів по 10 104 грн;

    • кошти на особисті витрати (кишенькові) вихованцям інтернатних закладів по 30 грн щомісячно.

    На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 та Бюджетного регламенту Чернігівської обласної ради, затвердженого 29.09.2016 року шостою сесією сьомого скликання Чернігівської обласної ради, проект бюджетного запиту проходить процедуру електронних консультацій на офіційному сайті Управління освіти і науки облдержадміністрації з 1-го по 10 грудня 2016 року.

    Зауваження та пропозиції до проекту бюджетного запиту прийматимуться Управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 10 грудня 2016 року за адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, тел.(046-22)3-70-11, е-пошта: uon_post@cg.gov.ua.

    Контактна особа: Чубич Людмила Володимирівна, заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу.

     

             

             

    Додаткизавантажити(архів)

     

             

             

     

    • Наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА "Про порядок організації бюджетного процесувід 28.11.2016 № 436

     

     

    • Спільний наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік" від 16.02.2017 №67/26

     

     

    • Спільний наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА та Департаменту фінансів Чернігівської ОДА "Про затвердження паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік" від 27.01.2017 №26/15
      
    • Наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА    "Про внесення змін у додаток 2 до наказу Управління освіти і науки від 28.11.2016  №436 " Чернігівської облдержадміністрації від 29.09.2017 № 344

     

                 

     

    • Протокол №1 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2017 рік (завантажити)

     

     

    • Бюджет на 2017 рік установ та закладів освіти обласного підпорядкування, поданий на розгляд сьомої сесії Чернігівської обласної ради (завантажити)

     

             

    Бюджетний запит 2017 (завантажити)

     

     

    Протокол №1 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2018 рік

     

    Протокол №2 засідання робочої групи з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до проекту бюджету на 2018 рік

     

     

    Проект   "Обласної програми надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти на 2018-2022 роки"

     

     

     

    Управлінням освіти і науки облдержадміністрації (далі Управління) підготовлено зведений  проект бюджетного запиту для подання Департаменту фінансів облдержадміністрації з метою включення в установленому порядку до проекту обласного бюджету на 2018 рік.

    Видатки   бюджетного запиту сформовано з урахуванням  режиму економії бюджетних коштів, їх ефективного та раціонального використання.

    Так, мінімальна розрахункова потреба на утримання 41 установи та закладів освіти, підпорядкованих Управлінню, складає 480 341,8 тис. грн, що на 83 936,6  тис.грн або 20,6 % більше 2017 року. 

    З них на утримання:

      -  інтернатних закладів – 275 689,3 тис. грн;

      - закладів професійно-технічної освіти – 107 115,6 тис. грн;

      - інших закладів освіти – 86 184,8 тис.грн;

      - дитячо-юнацьких спортивних шкіл  –  11 352,1 тис. грн.

     

    Фінансування закладів освіти та професійно-технічних навчальних закладів здійснюватиметься з двох джерел. Заробітна плата педагогічних працівників – за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету      (126 252,7 тис. грн),  всі інші видатки здійснюватимуться  із обласного бюджету (354 089,1 тис. грн).

     

    Захищенні статті витрат, заплановані в повному обсязі, відповідно до параметрів, визначених проектом  Закону  «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та рекомендацій Міністерства фінансів України.

    Фонд оплати праці з нарахуваннями зросте на 18%, загальний обсяг призначень  – 320 571,3 тис.грн.

    Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено в середньому на 22 % з урахуванням  збільшення тарифів з 01.11.2017р, загальний обсяг  призначень – 55 091,9 тис.грн.

     Видатки на харчування заплановано згідно з нормами для відповідних категорій вихованців інтернатних закладів та учнів ПТНЗ з числа дітей - сиріт, загальний обсяг призначень – 42 948,4 тис.грн.

      На оздоровлення вихованців закладів інтернатного типу очікується залучити  9 818,5  тис.грн, що на 4  201,1 тис.грн або 74,7 % більше 2017 року (пришкільні табори діятимуть на базі навчальних закладів підпорядкованих Управлінню).

    В повному обсязі передбачено видатки визначені чинним законодавством для соціальних виплат дітям інтернатних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей – сиріт, загальний обсяг призначень – 16 130,1 тис. грн.

    На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 та Бюджетного регламенту Чернігівської обласної ради, затвердженого 29.09.2016 року шостою сесією сьомого скликання Чернігівської обласної ради, проект бюджетного запиту проходить процедуру електронних консультацій на офіційному сайті Управління освіти і науки облдержадміністрації  з 30-го  листопада по 05 грудня 2017 року.

    Зауваження та пропозиції до проекту бюджетного запиту прийматимуться Управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 05 грудня 2017 року за адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, тел.(046-22)3-70-11, е-пошта: uon_post@cg.gov.ua.

    Контактна особа: Чубич Людмила Володимирівна, заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу. 

     

    Додаток 1 Зведений ПРОЕКТ бюджету 2018.xls

    Додаток 2.xls

    Додаток 3.xls

    Додаток 4.xls

    Додаток 5.xls

     

    загальний Форма 2018-1.pdf

    бюджетний запит індивідуальнй 0611080.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611040.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611050.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611070.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611090.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611110.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611120_1.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611140_2.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611150_3.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0611161_4.pdf

    бюджетний запит індивідуальний 0615031_5.pdf

    зведений додатковий 0611080.pdf

    зведений додатковий 0611070.pdf

    зведений додатковий 0611090.pdf

    зведений додатковий 0611110.pdf

    зведений додатковий 0611120.pdf

    зведений додатковий 0611140.pdf

    зведений додатковий КПКВ 0611040.pdf

     

             

             

     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    Назад