Анонси
   

   


      
      
     Нормативні документи

     Назад

      

      Конституція України

      

     Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

      

     «Загальна декларація прав людини»

     «Конвенція ООН про права дитини» 

     «Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю»

      

     Закони України:         

     Закон України "Про освіту"

     Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

     Закон України «Про дошкільну освіту»

     Закон України «Про позашкільну освіту»

     Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

     Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

     Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

      

     Постанови Кабінету Міністрів України:

        Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року №483 «Про внесення змін допорядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня2019 року №530 і від 15 вересня 2021 року №957»

      Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року№493 «Про внесення змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

     Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

     Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №530» 

     Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня  2021 року № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»

      Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти»

      Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»

      Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 

     Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

      

      

     Накази Міністерства освіти і науки України:

      

      Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2022 № 769 «Про внесення змін до типової освітньої програми для 5-10(11) класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами »

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2022 № 836 «Про затвердження типових освітніх програм для 1 - 2 та 3 - 4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2021 №1317 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-10(11) класів спеціальних закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами»

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 №1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту»

     Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру»

     Наказ МОНУ від 16.08.2018 №917 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814»

     Наказ МОНУ від 01.08.2018 №831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

     Наказ МОНУ від 26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

     Наказ МОНУ від 26.07.2018 №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

     Наказ МОНУ від 26.07.2018 №813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     Наказ МОНУ від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

      Наказ МОНУ від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     Наказ МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

      Наказ МОНУ від 09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

      Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»

     Наказ МОНУ від 01.10.2010 № 912  «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

      Наказ МОНУ від 05.12.2008 №1105 «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

      

              Листи Міністерства освіти і науки України:

      

     Лист Міністерства освіти і науки України від 29.09.2022 №1/11471-22 «Про роботу асистентів вчителів»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2022 №4/2703-22 «Про створення ресурсних кімнат»  (Методичні рекомендації )

     Лист Міністерства освіти і науки України від 06.09.2022 №1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році» 

     Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 №1/9540-22 «Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 №1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 №1/21614-21 «Про визначення рівня підтримки у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року №957»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.11.2021 №1/19832-21 "Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів у зв'язку прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №765"

     Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 "Про методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році"

     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.11.2021 №1/19832-21 "Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів у зв'язку прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №765"

     Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 №1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2020 року № 1/9-363 «Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти».

     Лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2019 №1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти»

      Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

     Лист Міністерства освіти і науки України ід 28.09.2012 №1/9-694  «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

     Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

      Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

      

        Листи Управління освіти і науки :

     Лист Управління освіти і науки  "Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освітув інклюзивних групах"

     Лист Управління освіти і науки від 22.02.2022 року №05-09/704 "Про результати дослідження та вжиття заходів реагування щодо захисту прав дітей"     (Додаток) 

      

      

     Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.   Додаток_1

     Методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорії (типології) освітніх труднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі. Додаток_2

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/