Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
     Законодавча та нормативно-правова база щодо запобігання та протидії дискримінації, проявам агресії, антисоціальної поведінки, насильства

     Назад

     1. Законодавство у сфері запобігання та протидії дискримінації:
     • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні;
     • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
     • Закон України «Про національні меншини»;
     • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
     • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
     • Кодекс законів про працю;
     • Закон України «Про рекламу»;
     • Закон України «Про зайнятість населення».

     1. Міжнародно-правові акти:
     • Конвенція про права дитини;
     • Конвенція Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці»;
     • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

     1. Законодавчі та нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії насильства:
     • Закон України «Про охорону дитинства»;
     • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;
     • Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству від 07.12.2017 №2229-VІІІ
     • Закон України «Про захист суспільної моралі»;
     • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"   від 18 грудня 2018 року
     • Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»;
     • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладів та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
     • Лист Міністерства освіти і науки України  від 18.05.2018 №1/11-5480
     • Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 №1/9-656
     • Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11 - 881

     Назад