Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Законодавча та нормативно-правова база щодо запобігання та протидії дискримінації, проявам агресії, антисоціальної поведінки, насильства

    Назад

    1. Законодавство у сфері запобігання та протидії дискримінації:
    • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні;
    • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
    • Закон України «Про національні меншини»;
    • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
    • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
    • Кодекс законів про працю;
    • Закон України «Про рекламу»;
    • Закон України «Про зайнятість населення».

    1. Міжнародно-правові акти:
    • Конвенція про права дитини;
    • Конвенція Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці»;
    • Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

    1. Законодавчі та нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії насильства:
    • Закон України «Про охорону дитинства»;
    • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;
    • Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству від 07.12.2017 №2229-VІІІ
    • Закон України «Про захист суспільної моралі»;
    • Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»;
    • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладів та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
    • Лист Міністерства освіти і науки України  від 18.05.2018 №1/11-5480

    Назад