Анонси
   

   
      
      
     Професійно-технічна

     Назад

      

     Інформація щодо функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області

     Туринський процес регіональний рівень Чернігівська область

     Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

     Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти

      


     Система професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності й мобільності на ринку праці та перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.           

     Мережа.  Станом на 1 вересня 2022 року на території області підготовку кваліфікованих робітників здійснюють 13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), з яких до сектору державної власності відносяться – 10, комунальної – 3. Це 3 вищі професійні училища, 1 центр професійно-технічної освіти, 9 професійних ліцеїв, які забезпечують здобуття освіти за денною формою навчання.

     Пройти навчання в ЗП(ПТ)О можуть не лише випускники закладів загальної середньої освіти, а й дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінити професію. Здобуття професії може тривати від кількох місяців до 3-4 років (для тих, хто одночасно з професією здобуває повну загальну середню освіту).

     Контингент. У 2022/2023 навчальному році в ЗП(ПТ)О різними видами підготовки охоплено 5147 здобувачів, з яких: 4 807 навчаються за регіональним і державним замовленням, 340 – на контрактній основі. Одночасно з робітничою професією 3033 із них отримують повну загальну середню освіту (59 % від загальної чисельності).

     План регіонального й державного замовлення на 2022 рік виконаний на 90 відсотків, на перший курс зараховані 2083 учні.

     Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 58 професій та 5 спеціальностей для промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування населення, агропромислового комплексу.

     Для забезпечення потреб регіонального ринку у кваліфікованих кадрах збільшено обсяги підготовки кухарів, кондитерів, монтажників гіпсокартонних конструкцій, електромонтажників, зварників, штукатурів, лицювальників-плиточників, водіїв автотранспортних засобів.

     Педагогічні кадри. Освітній процес в ЗП(ПТ)О забезпечують 590 педагогічних працівників, серед яких мають: науковий ступінь «кандидат педагогічних наук» - 4, педагогічні звання «викладач-методист» - 16, «старший викладач» - 61, «майстер виробничого навчання І категорії» - 41, «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 34, «вихователь-методист» - 4. 

     Навчально-практичні центри. Для підвищення якості у підготовці трудового потенціалу вжито суттєвих кроків, спрямованих на розбудову сучасного освітнього середовища шляхом модернізації матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О. На даний час, в структурі 9 із них функціонує 14 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти різного галузевого спрямування:

     • «сучасного автосервісу» в Чернігівському вищому професійному училищі;
     • «перукарського мистецтва та декоративної косметики», «сучасних швейних технологій та дизайну «Імперія моди» в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування;
     • «ресторанного сервісу» в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти;
     • «інноваційних будівельних технологій «KNAUF», «сучасної сантехніки», «електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики» в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту;
     • «аграрних технологій» в Сосницькому професійному аграрному ліцеї;
     • «з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування» в Прилуцькому професійному ліцеї;
     • «зварювальних технологій», «з підготовки кадрів для сфери громадського харчування», «сучасних транспортно-будівельних технологій» в Ніжинському професійному аграрному ліцеї;
     • «деревообробних технологій» в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства;
     • «будівельних технологій» в Чернігівському професійному будівельному ліцеї.

     У центрах здобувачі набувають професійних кваліфікацій за сучасними виробничими технологіями із застосуванням новітнього обладнання, матеріалів, інструменту, що сприяє якості освіти та швидкій адаптації випускників на робочому місці. 

     Дуальна освіта. У 2022/2023 навчальному році 3 ЗП(ПТ)О із залученням підприємств ПП «ВКФ «Техно-Т», ТОВ «Сівертекс», ТОВ «Батьківщина» організували освітній процес на умовах дуальності для 69 учнів, які набувають професій токаря, кравця й тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

     Стандарти. Запровадження в освітній процес нових державних освітніх стандартів, стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, зорієнтованих на набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці, це можливість для ЗП(ПТ)О формування переліку освітніх компонентів (предметів) та змісту навчальних програм спільно з роботодавцями, що покращує якість професійної освіти. У 2022/2023 навчальному році на основі таких стандартів здійснюється підготовка робітничих кадрів з переважної більшості професій.

      

      

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/