Анонси
   

   


      
      
     Професійно-технічна

     Назад

      

     Інформація щодо функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області

     Туринський процес регіональний рівень Чернігівська область

     Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

     Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти

      


     Система професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності й мобільності на ринку праці та перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.           

     Мережа.  Станом на 1 вересня 2023 року на території області підготовку кваліфікованих робітників здійснюють     13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), з яких до сектору державної власності відносяться – 10, комунальної – 3. Це 3 вищі професійні училища, 1 центр професійно-технічної освіти, 9 професійних ліцеїв, які забезпечують здобуття освіти переважно за змішаною формою навчання.

     Пройти навчання в ЗП(ПТ)О можуть не лише випускники закладів загальної середньої освіти, а й дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінити професію. Здобуття професії може тривати від кількох місяців до 3 років (для тих, хто одночасно з професією здобуває повну загальну середню освіту).

     Контингент. У 2023/24 навчальному році в ЗП(ПТ)О різними видами професійної підготовки охоплені 5534 здобувачі, з яких: 5009 навчаються за регіональним і державним замовленням, 525 – на контрактній основі. Одночасно з робітничою професією 3235 учнів отримують повну загальну середню освіту (58 % від загальної чисельності).

     План регіонального й державного замовлення на 2023 рік виконаний на 97 відсотків, на перший курс зараховані 2242 учні.

     Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 59 професій та 5 спеціальностей для промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування населення, агропромислового комплексу.

     Для забезпечення потреб регіонального ринку у кваліфікованих кадрах збільшено обсяги підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, кухарів,  електрогазозварників, штукатурів, лицювальників-плиточників.

     Педагогічні кадри. Освітній процес в ЗП(ПТ)О забезпечує 581 педагогічний працівник, серед яких 237 майстрів виробничого навчання, 204 викладачі, 16 методистів, 10 практичних психологів, 6 соціальних педагогів.

     Навчально-практичні центри. Для підвищення якості у підготовці трудового потенціалу вжито суттєвих кроків, спрямованих на розбудову сучасного освітнього середовища шляхом модернізації навчально-матеріальної бази ЗП(ПТ)О. Наразі в структурі 9 із них функціонує 14 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти:

     • «деревообробних технологій» в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства;
     • «інноваційних будівельних технологій «KNAUF», «сучасної сантехніки», «електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики» в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту;
     • «зварювальних технологій», «з підготовки кадрів для сфери громадського харчування», «сучасних транспортно-будівельних технологій» в Ніжинському професійному аграрному ліцеї;
     • «сучасного автосервісу» в Чернігівському вищому професійному училищі;
     • «перукарського мистецтва та декоративної косметики», «сучасних швейних технологій та дизайну «Імперія моди» в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування;
     • «ресторанного сервісу» в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти;
     •  «аграрних технологій» в Сосницькому професійному аграрному ліцеї;
     • «з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування» в Прилуцькому професійному ліцеї;
     • «будівельних технологій» в Чернігівському професійному будівельному ліцеї.

     У центрах здобувачі набувають професійних кваліфікацій з конкретних професій за сучасними виробничими технологіями із застосуванням новітнього обладнання, матеріалів, інструменту, що сприяє якості освіти та швидкій адаптації випускників на робочому місці. 

     Дуальна освіта. У 2023/24 навчальному році в 6 ЗП(ПТ)О із залученням 13 підприємств для 245 здобувачів освіти організовано освітній процес на умовах дуальності. Учні й слухачі набувають професійних кваліфікацій токаря, слюсаря з механоскладальних робіт, слюсаря-ремонтника, верстатника деревообробних верстатів, столяра, швачки, кравця, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, лісника, єгеря та спеціальності «лісове господарство».

     Довідково:

     Дуальна форма здобуття професійної освітице спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановують у закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. Такий підхід суттєво відрізняється від «практичних відпрацювань», оскільки в його основі не лише закріплення теорії на практиці, а й навчання в умовах виробництва.

     Після випуску учні, які навчалися за дуальною формою, уміють працювати з технікою, розуміють технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств. Згодом їм часто пропонують вакансії на цьому ж підприємстві, тож їхнє працевлаштування є досить високим.

     Стандарти. Оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється шляхом запроваджуються в освітній процес  державних освітніх стандартів з конкретних професій, зорієнтованих на набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці. Це насамперед можливість для ЗП(ПТ)О формування переліку освітніх компонентів (предметів) та змісту освітніх програм спільно з потенційними роботодавцями, що покращує якість професійної освіти.

      

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/