Анонси
   

   


      
      
     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури

     Назад

     Київський національний університет будівництва і архітектури, з метою забезпечення профорієнтаційної роботи з підготовки учнівської молоді до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє суспільні потреби і створює кадровий резерв для громад і підприємств України інформує щодо можливостей навчання наступне.   

     • Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Заснований університет у 1930 році. За всі роки свого існування підготував понад 80 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 6 тисяч спеціалістів для 120 країн. В даний час в університеті  навчається  близько 10000 студентів.

     • На 7 факультетах університету: 31 спеціальність та 108 освітніх програм. Форми навчання: денна, заочна, програми подвійних дипломів.

     • До послуг студентів – 6 навчальних корпусів, комп’ютерні класи, сучасні навчальні аудиторії, 3 читальні зали, 8 гуртожитків на 3500 мешканців, їдальні, студентське кафе, спортивний комплекс із стадіоном, басейном.

     • Працевлаштування студентів по завершенню навчання здійснюється в провідних будівельних організаціях та фірмах України: ХК «Київміськбуд», ДБК-4, «Київпроєкт», ЗАТ «Метробуд», ВАТ «Будмеханізація», «Агромат», «Епіцентр К», «Укренергомонтаж» та інші.

     • Університет має 35 міжнародних договорів про наукову і освітню співпрацю. Для студентів та викладачів функціонують навчальні та наукові програми з університетами Польщі, Австрії, Німеччини, Швеції, Іспанії, Латвії, Болгарії, Вірменії, Китаю та багатьох інших країн, які передбачають отримання подвійних дипломів.

     Більш детальну інформацію можна отримати на сайті закладу https://www.knuba.edu.ua/ .

      

     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА)

     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА) є  сучасним закладом вищої освіти з підготовки фахівців будівельної галузі. Стратегічна мета Інституту – сприяти розвитку системи інноваційного навчання при підготовці майбутніх фахівців, які здатні активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства.

     В Інституті здійснюється підготовка фахівців (ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за денною, вечірньою, заочною та дистанційною формами здобуття освіти) за такими спеціальностями:

     022 Дизайн:

     • «Дизайн»

     051 Економіка:

     • «Економіка»

     073 Менеджмент

     • «Менеджмент»

     191 Архітектура та містобудування:

     • «Архітектура будівель та споруд»

     192 Будівництво та цивільна інженерія:

     • «Міське будівництво та господарство»
     • «Промислове та цивільне будівництво»
     • «Теплогазопостачання і вентиляція»
     • «Водопостачання та водовідведення»

     193 Геодезія та землеустрій:

     • «Землеустрій та кадастр»
     • «Інженерна геодезія»
     • «Геодезія та землеустрій»

     Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ІІНО КНУБА за електронною адресою:  iino.knuba.edu.ua  .

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/