Анонси
   

   
      
      
     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури

     Назад

     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА)

     Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА) є  сучасним закладом вищої освіти з підготовки фахівців будівельної галузі. Стратегічна мета Інституту – сприяти розвитку системи інноваційного навчання при підготовці майбутніх фахівців, які здатні активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства.

     В Інституті здійснюється підготовка фахівців (ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за денною, вечірньою, заочною та дистанційною формами здобуття освіти) за такими спеціальностями:

     022 Дизайн:

     • «Дизайн»

     051 Економіка:

     • «Економіка»

     073 Менеджмент

     • «Менеджмент»

     191 Архітектура та містобудування:

     • «Архітектура будівель та споруд»

     192 Будівництво та цивільна інженерія:

     • «Міське будівництво та господарство»
     • «Промислове та цивільне будівництво»
     • «Теплогазопостачання і вентиляція»
     • «Водопостачання та водовідведення»

     193 Геодезія та землеустрій:

     • «Землеустрій та кадастр»
     • «Інженерна геодезія»
     • «Геодезія та землеустрій»

     Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ІІНО КНУБА за електронною адресою:  iino.knuba.edu.ua  .

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/