Анонси
   

   


       
       
      Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури

      Назад

      Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА)

      Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – ІІНО КНУБА) є  сучасним закладом вищої освіти з підготовки фахівців будівельної галузі. Стратегічна мета Інституту – сприяти розвитку системи інноваційного навчання при підготовці майбутніх фахівців, які здатні активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства.

      В Інституті здійснюється підготовка фахівців (ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за денною, вечірньою, заочною та дистанційною формами здобуття освіти) за такими спеціальностями:

      022 Дизайн:

      • «Дизайн»

      051 Економіка:

      • «Економіка»

      073 Менеджмент

      • «Менеджмент»

      191 Архітектура та містобудування:

      • «Архітектура будівель та споруд»

      192 Будівництво та цивільна інженерія:

      • «Міське будівництво та господарство»
      • «Промислове та цивільне будівництво»
      • «Теплогазопостачання і вентиляція»
      • «Водопостачання та водовідведення»

      193 Геодезія та землеустрій:

      • «Землеустрій та кадастр»
      • «Інженерна геодезія»
      • «Геодезія та землеустрій»

      Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ІІНО КНУБА за електронною адресою:  iino.knuba.edu.ua  .

       

      Назад

       

      Офіційна сторінка

       

       
       

       
       

       
       
       
       
       
      http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/