Анонси
   

   


      
      
     До уваги громадських організацій

     Назад

      

     Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом органу державної влади і відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України зобов’язане діяти лише на підставі та в межах повноважень, що передбачені чинним законодавством України. Свою діяльність Управління спрямовує виключно для належного та ефективного виконання статутної діяльності та покладених на Управління задач і функцій.

     Законом України «Про освіту» (далі – Закон) (стаття 23) встановлено гарантії закладів освіти щодо академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії. Автономія закладу – це право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень з питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

     Відповідно до частини 3 статті 25 Закону засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

     Водночас, керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти (стаття 26 Закону).

     Контактні дані закладів освіти області розміщено на сайті Управління освіти і науки облдержадміністрації у закладці «Заклади освіти області».

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/