Анонси
   

   
       
       
      Безоплатна первина правова допомога

      Назад

      Безоплатна первинна правова допомога

      Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

      Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

      Право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією України включає в себе можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених законом.

      Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Управління), як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції забезпечує інформування осіб про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що реалізується шляхом надання таких видів правових послуг:

      1) надання правової інформації;

      2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

      3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

      4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

      Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється Управлінням в межах  компетенції та у порядку, визначеному статтею 10 Закону.

      Для отримання первинної безоплатної правової допомоги в Управлінні необхідно заповнити заяву за зразком та надіслати її на електронну адресу [email protected] або на поштову адресу: вул. Шевченка, 34, м. Чернігів, 14013.

      Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Управління, останнє протягом п'яти календарних днів надсилається до компетентного органу з повідомленням про це особи, яка подала звернення.

      Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

      Розгляд звернень в межах надання безоплатної правової допомоги здійснюється структурними підрозділами Управління відповідно до їх компетенції.

      Графік проведення особистого прийому громадян для надання  безоплатної первинної правової допомоги в Управлінні буде розміщено після стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19 та прийняття Урядом відповідного рішення про зняття карантинних обмежень на території України.

      Також можна звернутися до будь-якого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги
      (телефон 0 800 213 103).

      Детальна інформація на вебсайті http://legalaid.gov.ua.

       

      Заява Завантажити

       

      Назад

       

      Офіційна сторінка

       
       

       
       

       
       
       
       
       
      http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/