Анонси
   

   


      
      
     Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

     Назад

     Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К И Й  Д Е Р Ж А В Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т В Н У Т Р І Ш Н І Х  С П Р А В

      

     БАЖАЮЧИМ ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ ТА ПОПОВНИТИ

      ЛАВИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

     ПРОПОНУЄ

     НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

     НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

      

     ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

     ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

     Навчання на факультеті здійснюється на основі повної загальної середньої освіти, за державним замовленням та денною формою навчання, у рамках освітньої (професійної) програми 081 «Право (поліцейські)» та прикладними орієнтаціями:

     1. «Протидія організованій злочинності в органах державної влади та управління»;
     2. «Боротьба з організованою злочинністю»

     Термін навчання – 4 роки

     Випускники факультету зможуть працювати в територіальних підрозділах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та здійснювати професійну діяльність, пов’язану з реалізацією її повноважень в частині протидії організованій злочинності, злочинності в органах влади, управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних посягань.

     У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

     У разі успішного завершення навчання курсанти отримують диплом освітнього ступеня «бакалавр» освітньої кваліфікації «бакалавр права» та спеціальне звання «лейтенант поліції».

     Необхідні сертифікати ЗНО:

     • українська мова та література;
     • історія України;
     • іноземна мова або математика (за вибором);
     • конкурс фізичних здібностей (на базі університету).

     Конкурсний бал – 140.

     Калькулятор ЗНО для вступу за державним замовленням знаходиться на сайті ДДУВС https://dduvs.in.ua/znok.php.

      

     Примітка: при реєстрації на ЗНО необхідно обирати математику рівня СТАНДАРТ (обов'язково при цьому вказувати пункт – (отримати «вступ до ЗВО») або іноземну мову.

     Умови вступу на факультет за державним замовленням:

     1. Звернутися до підрозділу кадрового забезпечення територіального органу поліції за місцем реєстрації (проживання) та подати документи для оформлення особової справи. Оформлення особової справи включає проходження військово-лікарської комісії та перевірку рівня фізичної підготовленості.
     2. Скласти зовнішнє незалежне оцінювання та подати до приймальної комісії університету сертифікати ЗНО.

     Якщо ти бажаєш отримати якісну юридичну освіту та поповнити ряди співробітників Національної поліції України – вступай до ДДУВС.

     ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

               - реєструйтеся та подавайте online заяву на веб-порталі Національної поліції України osvita.np.gov.ua (для заповнення анкети необхідно мати особисту електронну пошту).  

               - звертайтеся до сектору відбору Національної поліції України, що за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 116-А (моб. тел.: 050 464 70 20, тел. (04622) 3-12-59) та до Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (моб. тел.: 066 475 40 71, 050 90 77 104, тел.: 662 - 844);

               - при собі мати паспорт громадянина України.

     Адреса університету:

     м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26

     Контактні телефони:

     (056) 756-46-30; (0562) 317-275;

     099-772-17-05; 073-168-39-55

     Е-mail: [email protected]

     Web-сайт: dduvs.in.ua

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/