Анонси
   

   


      
      
     Національний університет "Львівська політехніка"

     Назад

     У Національному університеті «Львівська політехніка» започатковано нові спеціальності

     У Національному університеті «Львівська політехніка» започатковано нові спеціальності:

     вперше в Україні на бакалаврському рівні  - спеціальність 015 «Професійна освіта (Облік і оподаткування)»;

     на магістерському рівні – спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», на яку без ЗНО зараховуються абітурієнти з дипломом бакалавра або магістра (спеціаліста) в галузі знань «Освіта, педагогіка» за результатами вступного випробування або за результатами співбесіди і вступних випробувань відповідно до правил перехресного вступу.

     Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 року.

     Форма навчання на обох спеціальностях – денна і заочна.

     Інформаційний сайт для вступників – www.oavstup.top.

     З отриманим дипломом магістра випускник може працювати на посадах, старшого вчителя, вчителя, асистента вчителя, вчителя-методиста закладів загальної середньої освіти з викладання дисциплін економічного спрямування: «Економіка», «Основи економіки», «Основи підприємницької діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи інтелектуальної власності», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання», «Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач».

     Випускник  бакалаврату  може працювати фахівцем в галузі освіти на таких посадах: педагог професійного навчання, викладач обліково-економічних дисциплін, викладач-стажист, викладач професійно-технічного навчального закладу, методист заочних шкіл і відділень, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист з економічної освіти, інструктор виробничого навчання, керівник виробничої практики, майстер навчального центру, старший лаборант з навчального процесу.

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/