Анонси
   

   


      
      
     Резолюція освітнього Форуму "Загальнолюдські цінності як невід`ємна складова виховного процесу Нової української школи"

     Назад

     Резолюція

     освітнього Форуму

     «Загальнолюдські цінності як невід’ємна складова виховного процесу

     Нової української школи»

     20 вересня 2017 року

      

     У сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні, євроінтеграційних прагнень, різноманітних глобальних викликів, особливо важливим залишається роль освіти як соціального інституту, головного чинника цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства.

     Освітня місія підтверджується актуальними проблемами соціуму щодо формування конкурентоспроможної, соціально успішної, патріотично налаштованої учнівської та студентської молоді.

     20 вересня 2017 року у м. Чернігові відбувся обласний освітній Форум з теми «Загальнолюдські цінності як невід’ємна складова виховного процесу Нової української школи».

     Меседж Форуму – посилення практичної складової національно-патріотичного виховання дітей і молоді та запобігання проявам агресії, антисоціальної поведінки в підлітковому, молодіжному середовищі.

     Учасниками стали педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, представники методичних служб органів управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних громад області – усі ті, хто безпосередньо опікується питаннями виховної роботи, позашкільної освіти, психологічної служби та соціальної роботи.

     Особливість форуму полягала в тому, що поряд з освітянами в обговоренні актуальних проблем виховання молодого покоління взяли участь представники батьківської громадськості, учнівського самоврядування, громадських організацій та засобів масової інформації.

     Висловлені учасниками пропозиції покладено в основу резолюції освітнього Форуму.

      

      

      

     Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

     Чернігівській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

     імені К.Д. Ушинського

     1. Продовжити взаємодію з усіма зацікавленими структурами (Департаментами сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму національностей та релігій, Чернігівським обласним військовим комісаріатом, військовими частинами, громадськими організаціями та іншими відомствами), залучаючи їх представників до проведення заходів із національно-патріотичного виховання.
     2. Вивчати, узагальнювати й пропагувати перспективний педагогічний досвід з національно-патріотичного виховання під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів та висвітлювати його у засобах масової інформації, методичних посібниках тощо.
     3. Сприяти в організації та проведенні виїзних обласних, місцевих заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема для дітей та учнівської молоді прикордонних районів області.

      

      

     Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти міських рад, керівники закладів освіти

      

     1. Продовжити впровадження моделі виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму, збагаченні духовного потенціалу учнівської молоді, відродженні кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Спрямувати діяльність педагогічних та учнівських колективів на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
     2. Забезпечити скоординовану роботу органів управління освітою з усіма зацікавленими структурами, громадськими організаціями у сфері національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді.
     3. Використовувати методичні матеріали щодо відзначення пам’ятних дат історії України, підготовлених Українським інститутом національної пам’яті, при проведенні виховних заходів у закладах освіти області.
     4. Сприяти розвитку системи допризовної підготовки учнівської молоді, формуванню готовності до захисту своєї держави та військової служби.
     5. Організувати проведення навчально-польових зборів (у рамках програми навчального предмета «Захист Вітчизни») та інших організаційно-масових заходів військово-патріотичного спрямування для учнівської молоді, зокрема на базі військових частин.
     6. Вжити заходів щодо осучаснення навчальної та матеріально-технічної бази кабінетів предмета «Захист Вітчизни».
     7. Посилити співпрацю з військовими комісаріатами щодо підбору педагогічних кадрів для викладання предмета «Захист Вітчизни», профорієнтаційної роботи.
     8. Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників щодо популяризації закладів вищої освіти, зокрема військового спрямування. Залучати до її проведення батьківську громадськість.
     9. Активізувати виховну роботу з дітьми та учнівською молоддю засобами виховної системи національно-патріотичного виховання «Сокіл» («Джура»):
      • у закладах загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти розширити мережу військово-патріотичних гуртків «Джура», у закладах освіти прикордонних районів області – «Джура-прикордонник»;
      • забезпечити проведення шкільних, І (районних, ОТГ, міських) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та участь у ІІ (обласному) етапі гри.
     10. Продовжити військово-шефську співпрацю закладів освіти із військовими частинами щодо організації та проведення заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема на базі музеїв, територій військових містечок, кімнат Бойової Слави тощо.
     11. Організовувати екскурсії до військових частин, зустрічі з учасниками антитерористичної операції, ветеранами другої світової війни, праці та військової служби.
     12. Розширити мережу творчих об’єднань військово-патріотичного напряму в закладах загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти. Сприяти активному залученню учнівської та студентської молоді до пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків.
     13. Продовжити оновлення експозицій та поповнення фондів шкільних музеїв, зокрема з метою представлення інформації про героїв боротьби українського народу за незалежність та територіальну цілісність, зокрема про український визвольний рух ХХ століття, Героїв Небесної Сотні, АТО, залучення до дослідницької роботи дітей та учнівської молоді.
     14. Проводити заходи, спрямовані на розвиток взаємодії, спілкування дітей та учнівської молоді з різних регіонів; спільні медійні, культурні, освітні та інші заходи; організовувати міжрегіональні дитячі та молодіжні обміни.
     15. Організовувати на постійній основі екскурсії з відвідуванням об’єктів культурної спадщини, історико-культурних заповідників і музеїв.
     16. Продовжити практику проведення «Уроків мужності» та інших виховних заходів за участю громадських організацій, учасників антитерористичної операції.
     17. Здійснювати патронат за пам’ятними знаками/дошками загиблим воїнам антитерористичної операції, надавати пропозиції щодо встановлення нових.
     18. Створювати відкриту мережу Інтернет-порталів, присвячених національно-патріотичному вихованню дітей та учнівської молоді.
     19. Відновити інформаційні хвилини під час проведення виховних годин у закладах освіти про події, які відбуваються в Україні та світі.
     20. Дотримуватися україномовної комунікації (між педагогами та учнями, викладачами та студентами) під час освітнього процесу та у позаурочний час.

      

     ІІ. «Морально-правове виховання: взаємодія педагогів, батьків та громадськості. Дитина – об’єкт чи суб’єкт морально-правового виховання?»

      

     Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

     Чернігівській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

     імені К.Д. Ушинського

     Обласний центр практичної психології та соціальної роботи

      

     1. Забезпечити проведення на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників лекції на тему «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» та тренінги особистісного зростання.
     2. Провести обласний семінар з теми «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога» для методистів з виховної роботи методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою за участю громадських організацій.
     3. Організувати постійно діючий семінар з вальдорфської педагогіки для представників педагогічної та батьківської громадськості із залученням провідних педагогів України на базі Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді.
     4. Запровадити на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій триденні тренінги за програмою «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі».
     5. Організувати тематичні тижневі курси з проблеми «Базові навички медіатора в закладі освіти» за участю Всеукраїнської громадської організації «Ла Страда – Україна» з метою підготовки практичних психологів, соціальних педагогів та методистів з психологічної служби методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти.
     6. Організувати виховні заходи з елементами тренінгових вправ щодо вирішення конфліктів серед підлітків та в молодіжному середовищі під час проведення літньої оздоровчої кампанії у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

      

     Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти міських рад, керівники закладів освіти

                                                                            

     1. Спланувати роботу з учнівською та студентською молоддю, спрямовуючи зусилля на формування здорового способу життя, створення безпечного середовища та умов для вирішення конфліктних ситуацій з метою недопущення проявів агресії та антисоціальної поведінки, росту злочинності, безпритульності й бездоглядності, інших негативних явищ в підлітковому і молодіжному середовищі.
     2. Продовжити взаємодію з усіма зацікавленими структурами (відділом ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної Поліції у Чернігівській області, службою у справах дітей, громадськими організаціями тощо) щодо правової освіти учнівської, студентської молоді та батьківської громадськості.
     3. Організувати інформаційно-просвітницьку роботу в закладах освіти, за участю психологічної служби району (міста, ОТГ), щодо своєчасного розпізнавання дітей, які переживають кризу, психологічне травмування.
     4. Активізувати впровадженню в закладах загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти профілактичних програм «Сімейна розмова», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Формування стресостійкості у школярів» та інших програм особистісного зростання учнів та студентів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для працівників психологічної служби.
     5. Залучати учнівську молодь закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти до участі в акціях «Милосердя», активізувати волонтерську допомогу людям похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, дітям з особливими освітніми потребами, сім’ям учасників АТО та загиблих/померлих учасників антитерористичної операції тощо.
     6. Організувати роботу у закладах освіти із залученням учнів, студентів, батьків, волонтерів Корпусу Миру США для обміну досвідом роботи з профілактики агресії серед підлітків.
     7. Започаткувати в закладах освіти області «Батьківську академію життєвого успіху» для обговорення з дітьми життєвих успіхів та досягнень у професійній діяльності їх батьків.
     8. Створити розділи (або сторінки) на сайтах закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та учнівської спільноти в соцмережах за участю практичних психологів, соціальних педагогів, лікарів, представників правоохоронних органів та інших зацікавлених структур та організацій для обміну думками щодо проблемних питань та способів їх вирішення у відносинах: батьки, учителі, діти.
     9. Організувати діяльність дитячих соціальних театрів у закладах освіти області для висвітлення у своїх виставах актуальних тем для дітей та учнівської молоді. Провести майстер-клас для методистів з виховної роботи за участю студентського соціального театру «EX LIBRIS» Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
     10. Забезпечити проведення в закладах освіти області батьківського всеобучу шляхом організації тренінгів, дискусій, круглих столів, батьківських лекторіїв та клубів батьківського спілкування з питань вирішення конфліктних ситуацій ненасильницькими методами, знаходження підходу до власної дитини, профілактики домашнього насильства, юридичної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків, культури здоров’я дітей та підлітків із залученням лікарів-наркологів, спеціалістів соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронних органів, психологічної служби, громадських організацій.
     11. Розмістити на офіційних сайтах закладів освіти посилання на просвітницькі спільноти («Тут і зараз. Практична психологія для всіх», «Здоровий спосіб життя», «Соціальна педагогіка у закладах освіти» тощо) у соціальній мережі Facebook та залучати до активної участі у них педагогів, психологів, батьків, громадських діячів.

      

     ІІІ. «Особистий освітній простір. З чого він складається? Інтернет, телебачення, гуртки, секції. Коло спілкування».

      

     Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

     Чернігівській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

     імені К.Д. Ушинського

     1. Продовжити практику проведення профільних змін (мовних, національно-патріотичних, здорового способу життя, спортивних, козацької педагогіки тощо) у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та забезпечити узагальнення найкращого педагогічного досвіду з подальшим його впровадженням.
     2. Сприяти організації та проведенню другого обласного освітнього Форуму з теми «Батьки і діти».

      

     Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, управління освіти міських рад, керівники закладів освіти

      

     1. З метою збереження існуючої мережі закладів позашкільної освіти:
      • не допускати випадків необґрунтованого скорочення мережі закладів позашкільної освіти, їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду;
      • створювати та розвивати мережу творчих об’єднань позашкільної освіти на базі опорних закладів;
      • залучати до занять у гуртках та спортивних секціях закладів позашкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей учасників антитерористичної операції, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб тощо;
      • залучати на договірній основі заклади позашкільної освіти, що розташовані на території інших громад, до здобуття позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю.
     2. Використовувати можливості медіаосвіти для підвищення рівня медійної грамотності, патріотичної свідомості, критичного мислення дітей та учнівської молоді. Упроваджувати медіаосвіту у роботу закладів освіти області.
     3. Розширити зону можливостей дітей з особливими потребами в закладах освіти області. Активно залучати їх до проведення виховних заходів, гурткової роботи.
     4. Сприяти розвитку мережі євроклубів на базі закладів загальної середньої, позашкільної освіти та участі педагогів у обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, Міжнародних літніх школах з питань євроінтеграції з метою залучення учнівської молоді до участі в європейських ініціативах, інформування з питань європейської інтеграції та реалізації проектів неформальної освіти серед однолітків.
     5. Підтримувати та поширювати кращий досвід учнівських та студентських самоврядних структур області на рівні кожного закладу освіти.
     6. Залучати учасників учнівських та студентських самоврядних структур до проведення квестів, тренінгів, проектної діяльності, шкіл лідерського активу, проведення змістовного дозвілля тощо.
     7. Продовжити роботу щодо проведення профільних змін (мовних, національно-патріотичних, здорового способу життя, спортивних, козацької педагогіки тощо) у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
     8. Залучати батьківську громадськість, представників громадських організації до організації змістовного дозвілля дітей.
     9. Розмістити на офіційних сайтах органів управління освітою, закладів освіти посилання на освітні Інтернет-ресурси та залучити до їх використання педагогів, психологів, учнівську та батьківську громадськість:

     http://tvorchistd.blogspot.com Розвиток творчої дитини. ІКТ.

     http://iktkurs2012.blogspot.com ІКТ курс для початківців.

     http://ludosvsus.blogspot.com Людина, освіта, наука, суспільство.

     http://iktvshkoli.blogspot.com Інформатика та інформаційні технології у школі.

     http://proforientator.info Обирай свою професію правильно!

     https://sites.google.com/view/distkurszs Інтернет-ресурси із запровадження здорового способу життя.

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/