Анонси
   

   
      
      
     ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

     Назад

             

     Державний заклад вищої освіти

     «Університет менеджменту освіти»

     Національної академії педагогічних наук України

     запрошує на навчання і надає можливість отримати диплом бакалавра    та/або магістра.

     Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями:

     011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка);

     016 Спеціальна освіта (за нозологіями);

     051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці);

     053 Психологія;

     073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності, Управління навчальним закладом, Управління проєктами) ;

     076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

     281 Публічне управління та адміністрування.

     Освітній процес у закладі вищої освіти забезпечують понад 100 викладачів, більш ніж 85% з яких доктори (професори) та кандидати наук (доценти).

     Зарахування на навчання

     відбувається відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти  «Університет менеджменту освіти» в    2022 році  (http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma ).

     Форма навчання  –  денна, заочна (дистанційна).

     Здобувачі освіти мають можливість: продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі; паралельно навчатися на двох спеціальностях; отримати одночасно диплом європейського зразка; пройти практику та/або навчатися у закладах-партнерах Університету за програмами академічної мобільності за кордоном; покращити знання з іноземної мови (англійська, польська); перехресного вступу; отримати податкову знижку на навчання; пройти навчання на кафедрі військової підготовки.

     Додаткова інформація на сайті: http://umo.edu.ua,

     вступникам: http://umo.edu.ua/ applicants .

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/