Анонси
   

   
       
       
      ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

      Назад

              

      Державний заклад вищої освіти

      «Університет менеджменту освіти»

      Національної академії педагогічних наук України

      запрошує на навчання і надає можливість отримати диплом бакалавра    та/або магістра.

      Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальностями:

      011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка);

      016 Спеціальна освіта (за нозологіями);

      051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці);

      053 Психологія;

      073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності, Управління навчальним закладом, Управління проєктами) ;

      076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

      281 Публічне управління та адміністрування.

      Освітній процес у закладі вищої освіти забезпечують понад 100 викладачів, більш ніж 85% з яких доктори (професори) та кандидати наук (доценти).

      Зарахування на навчання

      відбувається відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти  «Університет менеджменту освіти» в    2022 році  (http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma ).

      Форма навчання  –  денна, заочна (дистанційна).

      Здобувачі освіти мають можливість: продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі; паралельно навчатися на двох спеціальностях; отримати одночасно диплом європейського зразка; пройти практику та/або навчатися у закладах-партнерах Університету за програмами академічної мобільності за кордоном; покращити знання з іноземної мови (англійська, польська); перехресного вступу; отримати податкову знижку на навчання; пройти навчання на кафедрі військової підготовки.

      Додаткова інформація на сайті: http://umo.edu.ua,

      вступникам: http://umo.edu.ua/ applicants .

      Назад

       
       

       
       

       
       
       
      http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/