Анонси
   

   


      
      
     Повідомте про корупцію

     Назад

     Рубрика "Повідомлення про корупцію" обласної державної адміністрації.

     Працівники Управління освіти і науки обласної державної адміністрації можуть відповідно п.4 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» повідомити про порушення вимог цього Закону  іншою особою.

     Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Управління освіти і науки обласної  державної  адміністрації, затвердженого  рішенням Національного агентства від 27 жовтня 2017 року № 1024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за    № 60/31512 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0060-18)

     Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

     1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

     • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
     • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
     • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
     • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
     • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
     • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
     • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
     • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
     • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

     УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

     • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
     • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
     • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

     Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт, захищену електронну пошту Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді.

     Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції».

     Управління освіти і науки обласної державної адміністрації співпрацює з особами, які достовірно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

     Повідомлення про корупцію можна подати через гарячу телефонну лінію, офіційний вебсайт, захищену електронну пошту Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, іншими засобами поштового зв’язку, особисто. 

     Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): [email protected].

     Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: +38(0462) 95-21-56

     Режим роботи спеціальної телефонної лінії: вівторок, п'ятниця: з 9-ї год до 13 год., окрім святкових та неробочих днів.

      

     Уповноважена особа Управління                               

     з питань запобігання та виявлення корупції                               ХОЖАЇНОВА Ірина Володимирівна  

     Телефон гарячої лінії  - (0462) 95-21-56

      


      

     Гаряча телефонна лінія голови обласної державної адміністрації                               0 800 501 740
      

     Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

     ВЕРЕСОЦЬКИЙ Іван Валерійович [email protected] 67-58-06 Дні прийому

     щоп'ятниці з 15-00 до 16-00 кабінет №9, окрім святкових та неробочих днів

      

     Розгляд повідомлень про корупцію проводиться у порядку визначеному статею 53 Закону України "Про запобігання корупції"

      
      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/