Анонси
   

   
      
     Інформація,що має громадсько-суспільний інтерес

     Назад

     До уваги громадських організацій та благодійних фондів!

      

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

     Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

     Згідно зі статтєю 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено гарантії закладів освіти щодо академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії. Автономія закладу - це право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень з питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

      

      

      Облаштування закладів обласного підпорядкування   

      

     Назад

      

     Коронавірусна
     інфекція
     COVID-19

      
      

      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/