Анонси
   

   


      
      
     Інформація,що має громадсько-суспільний інтерес

     Назад

     Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області звертає увагу!

      

     Запровадження в Україні режиму воєнного стану вплинуло на функції та завдання відділення НСПП в Чернігівській області (Відділення).

      

     Працівники Відділення здійснюють свої повноваження в межах компетенції з врахуванням вимог діючого чинного законодавства, наказів й розпоряджень голови Національної служби посередництва і примирення (НСПП).

      

     Пріоритетні напрямки діяльності спрямовані на запобігання виникненню розбіжностей стану соціально-трудових відносин та забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки найманих працівників. 

      

     У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань невиконання вимог законодавства про працю, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, за сприянням у вирішенні проблемних питань, що виникають між працівниками і роботодавцями до Відділення мають право звертатися, як сторони конфлікту, так і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання профспілок і роботодавців, заінтересовані у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території.

      

     Спеціалістами Відділення буде надана кваліфікована правова допомога з метою вирішення кожної конкретної конфліктної ситуації.

      

     Пропонуємо звертатися за адресою:

      

      14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909

      

     Електронна пошта: dspp_chernigiv@ukr.net

      

     Web-сторінка на офіційному сайті Чернігівської облдержадміністрації:

      

     www.cg.gov.ua (рубрика «Соціальна сфера»)

      

     Зразок офіційного звернення завантажити

      

      

     До уваги громадських організацій та благодійних фондів!

      

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

     Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

     Згідно зі статтєю 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено гарантії закладів освіти щодо академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії. Автономія закладу - це право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень з питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

      

      

      Облаштування закладів обласного підпорядкування   

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/