Анонси
   

   


      
      
     Підготовка педагогічних працівників

     Назад

     Підготовка регіональних тренерів та тренерів педагогів

      

     З метою підготовки педагогічних працівників базової середньої школи до роботи в умовах Нової української школи та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2021 року № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» відбулось онлайн-навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та шкільних команд пілотних шкіл-учасниць Проєкту за програмою «Нова українська школа: перехід на наступний рівень».

     Під час навчання (квітень-жовтень 2021 року), що проводилося під патронатом Міністерства освіти і науки України, за участі Інституту модернізації змісту освіти, Українського інституту розвитку освіти, Національної академії педагогічних наук, Команди підтримки реформ МОН України, Європейського фонду освіти, Європейського центру імені Верґеланда, фонду «The LEGO Foundation», Британської Ради, ГО «Освіторія», Ed Camp Ukraine, Проєкту «Навчаємось разом», що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, було підготовлено 11 регіональних координаторів-тренерів із освітніх галузей та 3 регіональні координатори з управлінської діяльності ЗЗСО. Регіональні координатори підготували 97 тренерів-педагогів (перелік затверджено наказом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 листопада 2021року № 309) за регіональною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженою Вченою радою Інституту (протокол від 23 вересня 2021 року № 3).

      

     Про підготовку педагогічних працівників до реалізації

     нового Державного стандарту базової середньої освіти

      

     Відповідно до затвердженого плану заходів від 15 листопада до 19 грудня 2021року було організованонавчання за дистанційною формою 4008 вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5-х класах у 2022/2023 навчальному році.

     Мета навчання:

     - ознайомлення педагогічних працівників із вимогами Концепції НУШ на рівні базової середньої освіти; новим Державним стандартом базової середньої освіти;

      - формування розуміння сутності понять «Державний стандарт базової середньої освіти», «Типова освітня програма», «Освітня програма закладу», «Типовий навчальний план», «Навчальний план», «Модельна навчальна програма», «Навчальна програма», «Ключові компетентності», «Наскрізні вміння», «Формувальне оцінювання», «Результати навчання» тощо;

      - удосконалення здатності педагогічних працівників планувати освітній процес згідно вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти;

      - формування здатності педагогічних працівників організовувати освітній процес на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та інтегрованого підходів;

      - вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з усіма учасниками освітнього процесу задля забезпечення якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти тощо.

     Усі учителі, які пройшли навчання,отримали сертифікати про підвищення кваліфікації (30 годин) із описом досягнутих результатів – переліком компетентностей відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

     У Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського від 23 травня до 09 липня 2022 року було організовано онлайн-навчання «НУШ: перехід на наступний рівень» для керівників закладів ЗЗСО, учителів навчальних предметів та інтегрованих курсів усіх освітніх галузей. За скороченою (15 годинною) програмою проведено навчання для педагогів із другої (третьої) освітньої галузі.

     На серпень-вересень 2022 року заплановано додаткове навчання для вчителів і керівників ЗЗСО. Відповідна інформація буде розміщена на сайті Інституту https://choippo.edu.ua/.

      

     •  

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/