Анонси
   

   


       
       
      Нормативна база

      Назад

      Нормативно-правова база НУШ

       

      Розпорядження Кабінету Міністрів України №988-р від 14 грудня 2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

      Закон України №2145-VIII від 05 вересня 2017 року «Про освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;

      Закон України № 463-IX від 16 січня 2020 року «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text;

      Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text;

      Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 30 вересня 2020 року № 898 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text;

      Наказ МОН України від 19 лютого 2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text;

      Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1133 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text;

      Лист МОН України №1/9-141 від 04 березня 2020 року «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti;

      Наказ МОЗ України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text;

      Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23 грудня 2020 року № 2736-20 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text;

      Наказ Мінекономіки України від 17 вересня 2021 року № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf;

      Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО. Наказ МОН України від 13 липня 2021 року № 813;

      Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Наказ МОН України від 01 квітня 2022 року № 289.

      Корисні посилання

      • https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
      • https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
      • https://imzo.gov.ua/osvita/nush/
      • https://nus.org.ua/
      • https://choippo.edu.ua/?page_id=23996
      • https://drive.google.com/drive/folders/1IC0c6heOyeFnycRmTNxETcYies0RdLnR

       

      Назад

       

      Офіційна сторінка

       

       
       

       
       

       
       
       
       
       
      http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/