Анонси
   

   


      
      
     Нормативна база

     Назад

        

     Закон України «Про доступ до публічної інформації»

        

        

        

     На виконання цього закону Президент України підписав Укази:

        

     «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

        

     «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

        

     Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

      

      Наказ начальника Управління освіти і науки від 03.03.2020 №108 "Про внесення змін до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2019 року №275"

     Наказ начальника Управління освіти і науки від 13.12.2019 №359 "Про подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Управління освіти інауки Чернігівської обласної державної адміністрації"

     Наказ начальника Управління освіти і науки від 16.09.2019 №275 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

     Наказ Управління освіти і науки від 26.01.2016 №26  Про внесення змін до наказу   від 02.06.2011 №226 «Про забезпечення доступу до публічної інформації»

     Наказ Управління освіти і науки від 11.06.2014 №183 "Про розмір витрат"

       

     Наказ Управління освіти і науки від 02.06.2011 №226 "Про забезпечення доступу до публічної інформації"

        

     Наказ управління освіти і науки від 15.05.2013 №201 Про внесення змін до наказу від 02.06.2011 №226 «Про забезпечення доступу до публічної інформації»

        

     Запит подається до Управління освіти і науки обласної державної адміністрації (кабінет 5; І поверх). Телефон(факс) для довідок 95-21-56, 67-57-54, e-mail: [email protected]

        

      
      

     ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ

     Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

     Запитувач має право оскаржити:

     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

     3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

     4) надання недостовірної або неповної інформації;

     5) несвоєчасне надання інформації;

     6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15  Закону;

     7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

     Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

      

     Згідно з статтею 24 Закону відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

     1) ненадання відповіді на запит;

     2) ненадання інформації на запит;

     3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

     4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

     5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

     6) несвоєчасне надання інформації;

     7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

     8) нездійснення реєстрації документів;

     9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/