Анонси
   

   
      
     Інклюзивна освіта

     Назад

      

      

     Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів


      Конституція України

      

     Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

      

     1. «Загальна декларація прав людини» (1948 р.)

     2. «Конвенція ООН про права дитини» (1989 р.)

     3. «Конвенція ООН про права інвалідів» (2006 р.)

      

     Закони України:

              

     1. Закон України про освіту  

     2. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (21.03.1991)      

     3. «Про загальну середню освіту»      

     4. «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (06.10.2005)     

     5. «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (06.07.2010)

     6. "Конвенція про права інвалідів (укр/рос)"

     7. "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання"

     8.  "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами"

      

     Укази Президента України:

      

     1. «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228

       

     Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

      

     1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»

     2.   Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 

     3.   Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 09.08.2017 №588

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №617 від 22.08.2018)

     5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №588 від 09.08.2017)

     6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

      

     Накази Міністерства освіти і науки України:

      

     1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 №1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту»

     2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру»  

     3. Наказ МОНУ від 16.08.2018 №917 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814»

     4. Наказ МОНУ від 01.08.2018 №831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

     5. Наказ МОНУ від 26.07.2018 №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

     6.  Наказ МОНУ від 26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

     7. Наказ МОНУ від 26.07.2018 №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

     8.  Наказ МОНУ від 26.07.2018 №813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     9.  Наказ МОНУ від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     10.  Наказ МОНУ від 21.06.2018 №668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     11.  Наказ МОНУ від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

     12.  Наказ МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

     13.  «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державноїцільової програми на період до 2020 року» від 01.10.2012 №1063

     14.  «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.12.2010 № 1224

     15.  «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205

     16.  «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»від 01.10.2010 № 912

     17.  «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 21.12.2009 № 1153

     18.  «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 11.09.2009 № 855

     19.  «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 05.12.2008 №1105

     20.  «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку» від 15.09.2008 №852

              Листи Міністерства освіти і науки України:

              

     1. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»

     2. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019 №1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.»

     3. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 №1/9-269 «Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти»

     4. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2019 №1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти»

     5. Лист МОНУ від 27.08.2018 №1/11-9110 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018-2019 навальному році»

     6. Лист МОНУ від 06.08.2018 №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році»

     7. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах( за нозологіями) у 2014\2015 році від 18.08.2014 № 1/9-416

     8.  "Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів" від 13.08.2014 № 1/9-414 

     9. "Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку" від 13.08.2014 № 1/9-413

     10.  "Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік" від 25.06.2014 № 1/9-335 

     11.  "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" від 08.08.2013 № 1/9-539     

     12. "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання" від 02.01.2013 № 1/9-1  

     13. «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладахз інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 №1/9-694 

     14. «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 №1/9-675

     15. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» від 26.07.2012 №1/9-529

     16.  «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384                                   
      
      
     Накази управління освіти і науки облдержадміністрації:

              

     1.  Про виконання рішення Колегії Управління освіти і науки облдержадміністрації з питання «Про стан виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та організації діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій області, навчання дітей з особливими освітніми потребами» від 23.02.2015 № 61

     2. «Про створення консультативно-навчально-методичних ресурсних центрів на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»від 27.09.2012 №400

     3. «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2012-2014 рр.» від 24.09.2012 № 393

     4. «Про внесення доповнень до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 груднія 2009 року № 464 «Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 29.12.2009 № 496

     5. «Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 07.12.2009 № 464

     Назад

      

     Коронавірусна
     інфекція
     COVID-19

      
      

      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/