Анонси
   

   
    Професійно-технічна

    Назад

     

    Інформація щодо функціонування державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області

    План розвитку професійної (професійно - технічної) освіти Чернігівщини на 2019-2021 роки

    Туринський процес регіональний рівень Чернігівська область

    Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

    Перелік державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти

     


    Станом на 01.06.2020 в області функціонує 14 державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти серед яких: 1 центр професійно-технічної освіти, 3 вищих професійних училищ, 9 професійних ліцеїв, 1 освітній заклад при установі Міністерства юстиції України.

    Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 66 професій та 4 спеціальностей, що охоплюють 6 галузей економіки – промисловість, транспорт, будівництво, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс. Контингент освітніх закладів складає 3 732 здобувачі професійних кваліфікацій, які навчаються за регіональним і державним замовленням та на договірних засадах з фізичними і юридичними особами.

    У рамках реалізації Плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019-2021 роки, з метою підвищення якості у наданні освітніх послуг поступово модернізується освітній простір закладів освіти шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування. Так, за державної підтримки у грудні 2019 року в структурі Сновського вищого професійного училища лісового господарства відкрито сучасно обладнаний Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій. У 2020 році на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею створено аналогічний центр сучасних технологій сфери громадського харчування. На сьогодні на базі Чернігівського ліцею залізничного транспорту, за державної підтримки в 1 млн 400 тис.грн, вживаються дієві заходи зі створення Регіонального навчально-практичного центру електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики.

    На даний час у закладах професійної освіти працюють 12 навчально-практичних центрів з упровадження в освітній процес високопродуктивних виробничих технологій різного галузевого спрямування.

    Підвищенню рівня підготовки трудових ресурсів, забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці сприяє дуальна форма освіти. У 2019/2020 навчальному році 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання з 9-ти професій (електрозварник ручного зварювання, апаратник пастеризації та охолодження молока, оператор лінії у виробництві харчової продукції, кравець, кухар, слюсар-ремонтник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, слюсар з механоскладальних робіт, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва). До освітнього процесу залучено 22 підприємства регіону.

    Поступово оновлюється зміст освіти. Так, в закладах професійної освіти організовано освітній процес із 41 робітничої професії за освітніми програмами, розробленими за стандартами нового покоління, заснованими на компетентнісному підході.

     

    Назад