Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Професійно-технічна

    Назад

     

    Інформація щодо функціонування державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області

    План розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019-2021 роки.pdf 


    Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

     

    Перелік державних закладів (професійно-технічної) освіти


    Станом на 01.01.2020 в області функціонує 15 державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти серед яких: 1 центр професійно-технічної освіти, 3 вищих професійних училищ, 9 професійних ліцеїв, 2 освітні заклади при установах Міністерства юстиції України.

    Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 66 професій та 4 спеціальностей, що охоплюють 6 галузей економіки – промисловість, транспорт, будівництво, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс.

    Контингент освітніх закладів складає 4423 здобувачі професійних кваліфікацій, які навчаються за регіональним і державним замовленням та на договірних засадах з фізичними і юридичними особами.

    У рамках реалізації Плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019 – 2021 роки, з метою підвищення якості у наданні освітніх послуг поступово модернізується освітній простір закладів шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування. Так, за державної підтримки у грудні 2019 року в структурі Сновського вищого професійного училища лісового господарства відкрито сучасно обладнаний Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій.  Вживаються дієві заходи  зі створення аналогічного центру сучасних технологій сфери громадського харчування на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею. Наразі на базі закладів професійної освіти працюють 11 навчально-практичних центрів з упровадження в освітній процес високопродуктивних виробничих технологій різного галузевого спрямування.

    Підвищенню рівня підготовки трудових ресурсів, забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці сприяє дуальна форма освіти. Сьогодні 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання з 9-ти професій (електрозварник ручного зварювання, апаратник пастеризації та охолодження молока, оператор лінії у виробництві харчової продукції, кравець, кухар, слюсар-ремонтник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря та пневмотранспорту, слюсар з механоскладальних робіт, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва). До освітнього процесу залучено 22 підприємства регіону.

    Поступово оновлюється зміст освіти. Так, з 01 вересня в закладах професійної освіти організовано освітній процес із 41 професії за освітніми програмами, розробленими за стандартами нового покоління, заснованими на компетентнісному підході.

     

     

     

    Назад