Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Професійно-технічна

    Назад

     

    Інформація щодо функціонування державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області

    План розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019-2021 роки.pdf 


    Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

     

    Перелік державних закладів (професійно-технічної) освіти


     

    2019/2020 навчальний рік у 15 державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини розпочався з контингентом 4305 здобувачів освіти, які набувають професій за регіональним і державним замовленням. 58 учнів навчаються на контрактній основі. Одночасно з робітничою професією 2665 (61%) учнів отримують повну загальну середню освіту.

    Підготовка трудового потенціалу здійснюється з 66 професій та 4 спеціальностей, що охоплюють 6 галузей економіки – промисловість, транспорт, будівництво, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс.

    Станом на 01.10.2019 план замовлення на підготовку кваліфікованих робітників закладами освіти виконано на 82,3 % (зарахований 1971 першокурсник за регіональним і державним замовленням).

    У рамках реалізації Плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019 – 2021 роки, з метою підвищення якості надання освітніх послуг у закладах професійної освіти поступово модернізується освітнє середовище шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування. Наразі, за державної підтримки, завершуються заходи зі створення Регіонального навчально-практичного центру деревообробних технологій в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства.  Аналогічний центр з підготовки кадрів для сфери громадського харчування створюється і в Ніжинському професійному аграрному ліцеї.

    На даний час в структурі 8 із 15 закладів професійної (професійно-технічної) освіти працюють 10 навчально-практичних центрів з упровадження в освітній процес високопродуктивних виробничих технологій різного галузевого спрямування.

    З урахуванням Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 7 закладів освіти спільно з 22 підприємствами регіону здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання із 9-ти робітничих професій (електрозварник ручного зварювання, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, апаратник пастеризації та охолодження молока, оператор лінії у виробництві харчової продукції, кравець, кухар, слюсар-ремонтник, слюсар з механоскладальних робіт, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва). Поєднуючи навчання в закладі з навчанням на робочих місцях підприємств, установ, організацій передбачається досягти головного – підвищення якості у наданні освітніх послуг та рівня працевлаштування випускників.

    Сновським вищим професійним училищем лісового господарства сформовано 3 інклюзивні навчальні групи із числа учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються за професіями «Озеленювач», «Штукатур», «Кухар».

    Нові вимоги ринку праці до професійних компетентностей спонукають освітян до оновлення змісту освіти. Так,  у 2019/2020 навчальному році значна частина здобувачів професійної освіти навчається за освітніми програмами, розробленими на підставі стандартів нового покоління, заснованих на компетентнісному підході.

     

     

     

    Назад