Анонси

    Назад

    ОГОЛОШЕННЯ

    про проведення конкурсу на заміщення посади директора

    комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр»  Чернігівської обласної ради

     

    Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради.

    Конкурс проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №221, статуту закладу освіти

    Місце знаходження закладу: 14034, м. Чернігів, вул.  1-го Травня, 56.

     

    Умови оплати праці: посадовий оклад директора визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

     

    Кваліфікаційні вимоги: посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної роботи не менше п’яти років у спеціальному закладі освіти, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

     

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, кабінет 5) особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) такі документи:

    • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
    • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
    • копію паспорта громадянина України;
    • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
    • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
    • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи;
    • довідку про відсутність судимості;
    • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
    • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

    Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

    Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник (претендент).

    Строк подання документів становить 21 календарний день з 25.05.2020 по 14.06.2020.

    Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

    1. перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти  (у формі письмового тестування протягом 20 хвилин);
    2. перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (до15 хвилин);
    3. публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти (до 7 хвилин);
    4. надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

    Конкурсний відбір відбудеться 30.06.2020 року в приміщенні Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, за адресою:  м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, зал засідань, о 10:00.

    Контактні особи – Хожаїнова Ірина Володимирівна, завідувач сектору по роботі з персоналом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації,  Лугина Євгенія Миколаївна, провідний спеціаліст сектору по роботі з персоналом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, тел.  95-21-56, електронна адреса uon_post@cg.gov.ua.

    Назад