Анонси

    Назад

    ОГОЛОШЕННЯ

    про проведення конкурсу на посаду начальника Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

    Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду начальника  Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

    Конкурс проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від  28 квітня 1999 р. №717 «Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», Указу Президента України «Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами», статуту Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

     

    Місце знаходження закладу: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.

    Умови оплати праці: посадовий оклад начальника визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557.

     

    Кваліфікаційні вимоги:   посаду керівника закладу освіти може обіймати військовослужбовець, з числа офіцерів, який є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу військово-педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років та термін військової служби не менш як 10 років, а також здібності до роботи з молоддю, організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

     

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, кабінет 5) особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) такі документи:

     

    • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
    • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
    • копію паспорта громадянина України;
    • копію документа про вищу військово-педагогічну освіту ступеня не нижче магістра;
    • копію військового квитка;
    • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
    • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років та термін військової служби не менш як 10 років на день їх подання;
    • довідку про відсутність судимості;
    • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
    • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

    Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

    Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник (претендент).

    Строк подання документів становить 21 календарний день з 25.05.2020 по 14.06.2020.

    Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

    1) перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти  (письмове тестування протягом 20 хвилин);

    2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання ( до 15 хвилин);

       3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти (до 7 хвилин);

       4)надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

     

    Конкурсний відбір відбудеться 30.06.2020 року в приміщенні Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, зал засідань, о 10:00.

    Контактні особи:  Хожаїнова Ірина Володимирівна, завідувач сектору по роботі з персоналом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації,  Лугина Євгенія Миколаївна, провідний спеціаліст сектору по роботі з персоналом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, тел.  95-21-56, електронна адреса uon_post@cg.gov.ua.

    Назад