Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Карта освітнього простору Чернігівщини

    Назад

    Про стан розвитку освітньої галузі Чернігівської  області


    В освітній галузі пріоритетним є забезпечення якості освіти, її доступності та конкурентоспроможності випускника, модернізація всіх освітніх ланок, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, підвищення статусу вчителя.
    У Чернігівській області діють 445 закладів дошкільної освіти, в яких отримують освітні послуги 28,9 тис. дітей. 
    Крім того, на базі 5 закладів освіти інтернатного типу функціонують дошкільні групи. Також у містах Чернігів, Ніжин та Прилуки діють приватні студії раннього розвитку дітей відповідної вікової категорії.
    Всіх дітей п’ятирічного віку охоплено дошкільною освітою.
    Протягом 2019 року відкрито 2 додаткові групи на базі Южненського ДНЗ «Сонечко» Парафіївської селищної ради (15 місць) та Кобижчанського закладу дошкільної освіти «Лісова казка» Бобровицької міської ради (20 місць).
    Вперше з 1994 року 30 серпня в м. Чернігові (мікрорайон Масани) розпочав свою роботу новозбудований сучасний заклад дошкільної освіти №3 «Дитяча Академія» (280 місць).
    У 2019 році відкрито Петрівський заклад дошкільної освіти «Струмочок» Бобровицької міської роботи (20 місць) та дошкільний підрозділ Ніжинської гімназії № 14 (40 місць). Протягом 2019 року додатково створено 375 місць.
    Завдяки проведеній роботі відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 років становить 96,9%, різними формами охоплено 98,5%.
    Кількість вихованців з розрахунку на 100 місць із 113 у 2017 році зменшилася до 110 у 2019 році.
    У 2019/2020 навчальному році для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної середньої освіти в області функціонує 476 закладів загальної середньої освіти з учнівським контингентом 95,4 осіб, що на 1 351 учень більше, ніж у 2018/2019 навчальному році (94 082 особи).
    Серед закладів загальної середньої освіти – 19 шкіл І ступеня, 110 –  І-ІІ ступенів, 347 – І-ІІІ ступенів.
    У 2019/2020 навчальному році будуть отримувати якісні освітні послуги 9 810 першокласників (523 класи).
    Продовжується пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у других класах, учасниками якого є 4 заклади загальної середньої освіти області.
    Тренерами-педагогами здійснено підготовку 801 педагогічного працівника (учителів початкових класів - 650, іноземних мов - 151), які працюватимуть за новим Державним стандартом початкової освіти у 2019/2020 навчальному році.
    У приміщенні кожного першого класу створено новітнє освітнє середовище (проведено відповідні ремонтно-будівельні роботи для облаштування класних кімнат початкової школи, придбано сучасні меблі та обладнання).
    Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання. У 2019/2020 навчальному році у 134 закладах загальної середньої освіти функціонує 323 інклюзивних класи, де навчається 407 дітей. В інклюзивних класах введено 312 посад асистентів вчителя.
    Крім того, 455 дітей з особливими освітніми потребами охоплені педагогічним патронажем, 4 дитини з ООП охоплені сімейним навчанням.
    Активно використовуються в освітньому процесі медіатеки. На сьогодні в 11 закладах освіти створено 12 шкільних медіатек. Розвивальні заняття за індивідуальним планом розвитку в супроводі корекційного педагога проводяться в 18 ресурсних кімнатах.
    В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. На сьогодні їх 15 (у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Бахмацькому, Борзнянському, Ічнянському, Ніжинському, Чернігівському, Ріпкинському районах, Бобровицькій, Варвинській, Носівській, Городнянській, Менській, Талалаївській ОТГ).  Мережа інклюзивно-ресурсних центрів повністю забезпечує потреби дітей відповідної категорії в освіті.
    Також обласну психолого-медико-педагогічну консультацію реорганізовано в ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.
    Протягом червня-серпня 2019 року для 120 педагогічних працівників на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського були проведені тренінгові заняття з підвищення кваліфікації асистентів учителів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти. 
    Тренінги проводилися з метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та якісної підготовки педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти. 
    У ході навчання були розкриті теми: «Інклюзивне навчання», «Освіта дорослих», «Індивідуальна програма розвитку – основний освітній документ для дітей з особливими освітніми потребами», «Основні принципи, завдання та функції команди психолого-педагогічного супроводу».
    В області діють 19 закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування. Контингент учнів становить 2 606 осіб, із них 146 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 374 дитини з інвалідністю.
    В області функціонують 45 опорних шкіл та 22 філії. Опорні заклади та їх філії функціонують у 7 районах та 28 об’єднаних територіальних громадах.
    У 2019/2020 навчальному році всіма видами транспорту організовано безперебійний підвіз 9 044 учнів сільської місцевості, що становить 100% від потреби. Для підвозу задіяно  318 транспортних одиниць, з них шкільних автобусів – 288. Підвіз здійснюється з 1055 населених пунктів за 393 маршрутами.
    У 2019 році вжито суттєвих кроків, спрямованих на створення нового освітнього середовища шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, у тому числі опорних.
    Із цією метою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 №130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів області виділено 25 650,1 тис. грн на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. 
    На оснащення опорних шкіл кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання у 2019 році області передбачено 6 433,6 тис. грн. На забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти області передбачено 38 134,7 тис. грн. 
    На придбання персональних комп’ютерів передбачено кошти у сумі 6 028,0 тис. грн та на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти у сумі 29 824,4 тис. грн.  
    Кошти на придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсних центрів, у сумі 4023,0 тис. грн, розподілено між адміністративно-територіальними одиницями області розпорядженням в.о. голови облдержадміністрації від 13.09.2019  №519 «Про розподіл субвенції». Місцевими органами управління освітою розпочато відповідні процедури закупівлі.
    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» області передбачено кошти на придбання 7 шкільних автобусів у сумі 8 268,5 тис. грн на умовах співфінансування. Також планується придбання 7 шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів, з них 2 спеціальних. 

    Станом на 01.01.2020 в області функціонує 15 державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти серед яких: 1 центр професійно-технічної освіти, 3 вищих професійних училищ, 9 професійних ліцеїв, 2 освітні заклади при установах Міністерства юстиції України.

    Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 66 професій та 4 спеціальностей, що охоплюють 6 галузей економіки – промисловість, транспорт, будівництво, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс.

    Контингент освітніх закладів складає 4423 здобувачі професійних кваліфікацій, які навчаються за регіональним і державним замовленням та на договірних засадах з фізичними і юридичними особами.

    У рамках реалізації Плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2019 – 2021 роки, з метою підвищення якості у наданні освітніх послуг поступово модернізується освітній простір закладів шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування. Так, за державної підтримки у грудні 2019 року в структурі Сновського вищого професійного училища лісового господарства відкрито сучасно обладнаний Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій.  Вживаються дієві заходи  зі створення аналогічного центру сучасних технологій сфери громадського харчування на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею. Наразі на базі закладів професійної освіти працюють 11 навчально-практичних центрів з упровадження в освітній процес високопродуктивних виробничих технологій різного галузевого спрямування.

    Підвищенню рівня підготовки трудових ресурсів, забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці сприяє дуальна форма освіти. Сьогодні 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання з 9-ти професій (електрозварник ручного зварювання, апаратник пастеризації та охолодження молока, оператор лінії у виробництві харчової продукції, кравець, кухар, слюсар-ремонтник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря та пневмотранспорту, слюсар з механоскладальних робіт, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва). До освітнього процесу залучено 22 підприємства регіону.

    Поступово оновлюється зміст освіти. Так, з 01 вересня в закладах професійної освіти організовано освітній процес із 41 професії за освітніми програмами, розробленими за стандартами нового покоління, заснованими на компетентнісному підході.

    На Чернігівщині в 2019/2020 навчальному році підготовку студентів  здійснюють 23 заклади вищої та фахової передвищої освіти, з яких до сектору державної власності належать 15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це 3 університети, 1 академія, 1 інститут, 16 коледжів та 2 технікуми, які забезпечують навчання за денною та заочною формами майже 21 тис. студентів. 

    Карта освітнього простору Чернігівщини

    Назад