Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Карта освітнього простору Чернігівщини

    Назад

    Про стан розвитку освітньої галузі Чернігівської  області
    (станом на 05.10.2019)

    В освітній галузі пріоритетним є забезпечення якості освіти, її доступності та конкурентоспроможності випускника, модернізація всіх освітніх ланок, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, підвищення статусу вчителя.

    У Чернігівській області діють 445 закладів дошкільної освіти, в яких отримують освітні послуги 28,9 тис. дітей. 

    Крім того, на базі 5 закладів освіти інтернатного типу функціонують дошкільні групи. Також у містах Чернігів, Ніжин та Прилуки діють приватні студії раннього розвитку дітей відповідної вікової категорії.

    Всіх дітей п’ятирічного віку охоплено дошкільною освітою.

    Протягом 2019 року відкрито 2 додаткові групи на базі Южненського ДНЗ «Сонечко» Парафіївської селищної ради (15 місць) та Кобижчанського закладу дошкільної освіти «Лісова казка» Бобровицької міської ради (20 місць).

    Вперше з 1994 року 30 серпня в м. Чернігові (мікрорайон Масани) розпочав свою роботу новозбудований сучасний заклад дошкільної освіти №3 «Дитяча Академія» (280 місць).

    У жовтні відкрито Петрівський заклад дошкільної освіти «Струмочок» Бобровицької міської роботи (20 місць) та дошкільний підрозділ Ніжинської гімназії № 14 (40 місць). Протягом 2019 року додатково створено 375 місць.

    Завдяки проведеній роботі відсоток охоплення дітей віком від 3 до 6 років становить 96,9%, різними формами охоплено 98,5%.

    Кількість вихованців з розрахунку на 100 місць із 113 у 2017 році зменшилася до 110 у 2019 році.

    У 2019/2020 навчальному році для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної середньої освіти в області функціонує 476 закладів загальної середньої освіти з учнівським контингентом 95,4 осіб, що на 1 351 учень більше, ніж у 2018/2019 навчальному році (94 082 особи).

    Серед закладів загальної середньої освіти – 19 шкіл І ступеня, 110 –  І-ІІ ступенів, 347 – І-ІІІ ступенів.

    У 2019/2020 навчальному році будуть отримувати якісні освітні послуги 9 810 першокласників (523 класи).

    Продовжується пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у других класах, учасниками якого є 4 заклади загальної середньої освіти області.

    Тренерами-педагогами здійснено підготовку 801 педагогічного працівника (учителів початкових класів - 650, іноземних мов - 151), які працюватимуть за новим Державним стандартом початкової освіти у 2019/2020 навчальному році.

    У приміщенні кожного першого класу створено новітнє освітнє середовище (проведено відповідні ремонтно-будівельні роботи для облаштування класних кімнат початкової школи, придбано сучасні меблі та обладнання).

    Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання. У 2019/2020 навчальному році у 131 закладі загальної середньої освіти функціонує 323 інклюзивних класи, де навчається 402 дитини. В інклюзивних класах введено 288 посад асистентів вчителя.

    Крім того, 455 дітей з особливими освітніми потребами охоплені педагогічним патронажем, 4 дитини з ООП охоплені сімейним навчанням.

    Активно використовуються в освітньому процесі медіатеки. На сьогодні в 11 закладах освіти створено 12 шкільних медіатек. Розвивальні заняття за індивідуальним планом розвитку в супроводі корекційного педагога проводяться в 18 ресурсних кімнатах.

    В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. На сьогодні їх 14 (у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Бахмацькому, Борзнянському, Ічнянському, Ніжинському, Чернігівському, Ріпкинському районах, Бобровицькій, Носівській, Городнянській, Менській, Талалаївській ОТГ).  До кінця 2019 року планується створити додатково ще 1 інклюзивно-ресурсний центр у Варвинській ОТГ. Це дасть можливість повністю забезпечити потреби дітей відповідної категорії в освіті.

    Також обласну психолого-медико-педагогічну консультацію реорганізовано в ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.

    У червні на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено І та ІІ етапи курсів підвищення кваліфікації 20 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів області щодо навчання сучасним діагностичним методикам у рамках Нової української школи.

    В області діють 19 закладів освіти інтернатного типу обласного підпорядкування. Контингент учнів становить 2 606 осіб, із них 146 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 374 дитини з інвалідністю.

    В області функціонують 42 опорні школи та 21 філія. Опорні заклади та їх філії функціонують у 7 районах та 25 об’єднанних територіальних громадах.

    У 2019/2020 навчальному році всіма видами транспорту організовано безперебійний підвіз 9 044 учнів сільської місцевості, що становить 100% від потреби. Для підвозу задіяно  318 транспортних одиниць, з них шкільних автобусів – 288. Підвіз здійснюється з 1055 населених пунктів за 393 маршрутами.

    У 2019 році вжито суттєвих кроків, спрямованих на створення нового освітнього середовища шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, у тому числі опорних.

    Із цією метою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 №130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів області виділено 25 650,1 тис. грн на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. 

    На оснащення опорних шкіл кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання у 2019 році області передбачено 6 433,6 тис. грн. На забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти області передбачено 38 134,7 тис. грн. 

    На придбання персональних комп’ютерів передбачено кошти у сумі 6 028,0 тис. грн та на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти у сумі 29 824,4 тис. грн.  

    Кошти на придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсних центрів, у сумі 4023,0 тис. грн, розподілено між адміністративно-територіальними одиницями області розпорядженням в.о. голови облдержадміністрації від 13.09.2019  №519 «Про розподіл субвенції». Місцевими органами управління освітою розпочато відповідні процедури закупівлі.

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» області передбачено кошти на придбання 7 шкільних автобусів у сумі 8 268,5 тис. грн на умовах співфінансування. Також планується придбання 7 шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів, з них 2 спеціальних. 

    В області функціонує 15 державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти серед яких: 1 центр професійно-технічної освіти, 3 вищих професійних училищ, 9 професійних ліцеїв, 2 освітні заклади при установах Міністерства юстиції України.

     У 2019/2020 навчальному році підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 66 професій та 4 спеціальностей, що охоплюють 6 галузей економіки – промисловість, транспорт, будівництво, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс.

    Контингент закладів складає 4305 здобувачів освіти, які набувають професій за регіональним і державним замовленням, 58 учнів навчаються за контрактом.

    У рамках реалізації Плану розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини, з метою підвищення якості у наданні освітніх послуг поступово модернізується освітній простір закладів шляхом створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування. Наразі, за державної підтримки, завершуються заходи зі створення Регіонального навчально-практичного центру деревообробних технологій в Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Аналогічний Регіональний навчально-практичний центр з підготовки кадрів для сфери громадського харчування створюється на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею.

    Станом на 01.09.2019 у структурі 8 закладів професійної (професійно-технічної) освіти працюють 10 навчально-практичних центрів з упровадження в освітній процес високопродуктивних виробничих технологій різного галузевого спрямування.

    Підвищенню рівня підготовки трудових ресурсів, забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці сприяє дуальна форма освіти. Сьогодні 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання із 9-ти професій (електрозварник ручного зварювання, апаратник пастеризації та охолодження молока, оператор лінії у виробництві харчової продукції, кравець, кухар, слюсар-ремонтник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря та пневмотранспорту, слюсар з механоскладальних робіт, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва). До освітнього процесу залучено 22 підприємства регіону.

    Поступово оновлюється зміст освіти. Так, з 01 вересня в закладах професійної освіти організовано освітній процес із 41 професії за освітніми програмами, розробленими за стандартами нового покоління, заснованими на компетентнісному підході.

    На Чернігівщині в 2019/2020 навчальному році підготовку студентів  здійснюють 23 заклади вищої та фахової передвищої освіти, з яких до сектору державної власності належать 15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це 3 університети, 1 академія, 1 інститут, 16 коледжів та 2 технікуми, які забезпечують навчання за денною та заочною формами майже 21 тис. студентів. 

    Карта освітнього простору Чернігівщини

    Назад