Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Інклюзивна освіта

    Назад

     

     

    Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів


     Конституція України        

    Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

             

             

    1. «Загальна декларація прав людини» (1948 р.)

             

    2. «Конвенція ООН про права дитини» (1989 р.)

             

    3. «Конвенція ООН про права інвалідів» (2006 р.)

             

             

             

             

    Закони України:

             

    1. Закон України про освіту  

     

    2. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (21.03.1991)

             

    3. «Про загальну середню освіту»

             

    4. «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (06.10.2005)

             

    5. «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (06.07.2010)

                  

    6. "Конвенція про права інвалідів (укр/рос)"

             

    7. "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання"

     

     8. "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами"

             

             

             

             

    Укази Президента України:

             

    1. «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228

             

    2. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926

             

             

             

             

    Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

     

    1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» від 29.07.2009 № 784

             

    2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах » від 15.08.2011 № 872

             

    3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 03.12.2009 № 1482-р

     

    4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

     

    5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 09.08.2017 №588
     

    6. Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF 

             

             

             

             

    Накази Міністерства освіти і науки України:

             

    1. «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку» від 15.09.2008 №852

             

    2. «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 05.12.2008 №1105

             

    3. «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 11.09.2009 № 855

             

    4. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» від 21.12.2009 № 1153

             

    5. «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»від 01.10.2010 № 912

             

    6. «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 № 1205

             

    7. «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.12.2010 № 1224

             

    8. «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державноїцільової програми на період до 2020 року» від 01.10.2012 №1063
     

    9. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814729-18 - наказ МОНУ від 26.07.2018 №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

    10. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0917729-18?lang=ru – наказ МОНУ від 16.08.2018 №917 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814»

    11. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0816729-18 - наказ МОНУ від 26.07.2018 №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

    12. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0693729-18 - наказ МОНУ від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

    13. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0627729-18 - наказ МОНУ від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

    14. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0815729-18 - наказ МОНУ від 26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

    15. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-18 - наказ МОНУ від 26.07.2018 №813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

    16. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0668729-18 - наказ МОНУ від 21.06.2018 №668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

    17. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0609729-18 - наказ МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

    18. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18 - наказ МОНУ від 01.08.2018 №831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

             

     

             

    Листи Міністерства освіти і науки України:

             

    1. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» від 26.07.2012 №1/9-529

             

    2. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 №1/9-384

             

    3. «Щодо посадових обов’язківасистента вчителя» від 25.09.2012 №1/9-675

             

    4. «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладахз інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 №1/9-694

             

    5. "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання" від 02.01.13 № 1/9-1

             

    6. "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами" від 08.08.2013 № 1/9-539

             

    7. "Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік" від 25.06.2014 № 1/9-335

             

    8. "Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку" від 13.08.2014 № 1/9-413

             

    9. "Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів" від 13.08.2014 № 1/9-414

             

    10. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах( за нозологіями) у 2014\2015 році від 18.08.2014 № 1/9-416
     

    11. https://imzo.gov.ua/2018/08/27/lyst-mon-vid-27-08-2018-1-11-9110-pro-perelik-navchalnoji-literatury-rekomendovanoji-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrajiny-dlya-vykorystannya-u-zakladah-zahalnoji-serednoji-osvity-dlya-ditej-z-osob/ - лист МОНУ від 27.08.2018 №1/11-9110 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018-2019 навальному році»

    12. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_485729-18 - лист МОНУ від 06.08.2018 №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році»

             

             

             

             

    Накази управління освіти і науки облдержадміністрації:

             

    1. «Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 07.12.2009 № 464

             

    2. «Про внесення доповнень до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 груднія 2009 року № 464 «Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» від 29.12.2009 № 496

             

    3. «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2012-2014 рр.» від 24.09.2012 № 393

             

    4. «Про створення консультативно-навчально-методичних ресурсних центрів на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів»від 27.09.2012 №400

             

    5. Про виконання рішення Колегії Управління освіти і науки облдержадміністрації з питання «Про стан виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та організації діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій області, навчання дітей з особливими освітніми потребами» від 23.02.2015 № 61

    Назад